dr hab. Zofia Chłopek, prof. UwB

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa

dr hab. Zofia Chłopek, prof. UwB

KOLEGIUM JĘZYKOZNAWSTWA
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA PORÓWNAWCZEGO I STOSOWANEGO
ZAKŁAD TRANSLATORYKI I DYDAKTYKI JĘZYKÓW OBCYCH

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 12
      z.chłopek@uwb.edu.pl
      85 745 75 16