Rada Wydziału

Strona główna   / Rada Wydziału

Przewodniczący
Dziekan prof. dr hab. Jarosław Ławski

Prodziekan ds. dydaktycznych 
dr Ewa Lewicka-Mroczek

Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej
dr Robert Szymula

Prodziekan ds. strategii rozwoju
prof. dr hab. Wioletta Wejs-Milewska

 

Członkowie Rady Wydziału Filologicznego:

prof. dr hab. Elżbieta Awramiuk
prof. dr hab. Lilia Citko
prof. dr hab. Kamila Budrowska
prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
profdr hab. Elżbieta Dąbrowicz
prof. dr hab. Jarosław Ławski (dziekan)
prof. dr hab. Dariusz Kulesza 
prof. dr hab. Bernadetta Puchalska-Dąbrowska 
prof. dr hab. Urszula Sokólska
prof. dr hab. Irena Szczepankowska
prof. dr hab. Jolanta Sztachelska
prof. dr hab. Anna Wydrycka
prof. dr hab. Wioletta Wejs-Milewska (prodziekan) 
dr hab. Andrzej Baranow, prof. UwB
dr hab. Anna Harbig, prof. UwB
dr hab. Anna Janicka, prof. UwB
dr hab. Jerzy Kamionowski, prof. UwB
dr hab. Jarosław Karzarnowicz, prof. UwB
dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB
dr hab. Marek Kochanowski, prof. UwB
dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB
dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB
dr hab. Joanna Kuć, prof UwB
dr hab. Natalia Maliutina, prof. UwB
dr hab. Grzegorz Moroz, prof. UwB
dr hab. Anna Nosek, prof. UwB
dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB
dr hab. Halina Twaranowicz, prof. UwB
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB
dr hab. Monika Bednarczuk
dr hab. Elżbieta Bogdanowicz
dr hab. Joanna Cholewa
dr hab. Barbara Czarnecka
dr hab. Grzegorz Czerwiński
dr hab. Marzanna Karolczuk
dr hab. Krzysztof Korotkich
dr hab. Katarzyna Kościewicz
dr hab. Mariusz Leś
dr hab. Agata Rozumko
dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
dr hab. Piotr Stasiewicz
dr hab. Magdalena Thien
dr hab. Agnieszka Włoczewska
dr Anna Alsztyniuk (z nauczycieli niesamodzielnych)
dr Daniel Karczewski (z nauczycieli niesamodzielnych)
dr Ewa Lewicka-Mroczek (prodziekan)

Przedstawiciel administracji:
mgr Bożena Poniatowicz  

Samorząd Studencki:
Gabriela Matwiejczuk

Uchwały Rady Wydziału Filologicznego 2019