Erasmus+ / Sekcja angielska

Strona główna   /  Erasmus+


Koordynator

Sekcja angielska
dr Weronika Łaszkiewicz (w.laszkiewicz@uwb.edu.pl)

Więcej informacji na stronie: https://uwb.edu.pl/erasmus-1454

Kod Uczelni – PL BIALYST04

Erasmus Policy Statement

Adres strony Agencji Narodowej: erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

Aktualne wersje dokumentów obowiązujących w ramach programu Erasmus+, jak również aktualna lista uczelni partnerskich (wyjazdy studentów i pracowników) oraz informacje dot. wyjazdów studentów na praktyki dostępne są na stronie głównej programu Erasmus+


 
Uczelnie partnerskie

Lithuanian University of Educational Sciences (Litwa)
Allinna Ülikool (Estonia)
Universita Degli Studi di Cagliari (Włochy)
Universidad de Málaga (Hiszpania)

2022/2023

English Studies / Faculty of Philology / University of Białystok

 Courses for students participating in the Erasmus + Programme, I degree cycle (BA)

  

Course Title

Term

ECTS credits

Hrs

YEAR 1

 

 

 

PEL Practical Grammar 1 (PNJA Gramatyka praktyczna 1)

340-AS1-1PGR
winter + spring

3+3

60

PEL Practical Phonetics 1 (PNJA Fonetyka praktyczna 1)

340-AS1-1PPH
winter + spring

3+3

60

PEL Academic Writing 1 (PNJA Pisanie akademickie 1)

340-AS1-1PWR
winter + spring

3+3

60

PEL Vocabulary 1 (PNJA Słownictwo 1)

340-AS1-1PWO
winter + spring

3+3

60

PEL Integrated Skills 1 (PNJA Umiejętności łączone 1)

340-AS1-1PJS
winter + spring

3+2

60

PEL Conversation 1 (PNJA Konwersacja)

340-AS1-1PKO
spring

1

15

Introduction to General Linguistics (Wstęp do językoznawstwa ogólnego)

340-AS1-1LJ
winter

2

30

Descriptive Grammar of the English Language – practical classes (Gramatyka opisowa języka angielskiego – ćwiczenia)

340-AS1-1DGCA
winter + spring

2+2

60

Descriptive Grammar of the English Language – Phonetics and Phonology (Gramatyka opisowa języka angielskiego – fonetyka i fonologia)

340-AS1-1GOF1
winter + spring

2+1

30

Introduction to Literary Studies (Wstęp do literaturoznawstwa)

340-AS1-1LS
winter

2

30

Introduction to Cultural Studies (Wstęp do kulturoznawstwa)

340-AS1-1CS
spring

2

30

Introduction to the Theories of Language Learning and Teaching (Wstęp do teorii uczenia się i nauczania języków)

340-AS1-1TUN
winter

1

15

Techniques of Foreign Languages Learning and Teaching (Techniki uczenia się i nauczania języków obcych)

340-AS1-1UNE
spring

3

30

Styles and Strategies of Foreign Language Learning (Style i strategie uczenia się języków obcych)

340-AS1-1SSL
winter

2

15

 

 

 

 

YEAR 2

 

 

 

PEL Practical Grammar 2 (PNJA Gramatyka praktyczna 2)

340-AS1-2PGR
winter + spring

2+2

60

PEL Practical Phonetics 2 (PNJA Fonetyka praktyczna 2)

340-AS1-2PPH
winter + spring

3+1

60

PEL Academic Writing 2 (PNJA Pisanie akademickie 2)

340-AS1-2PWR
winter + spring

2+2

60

PEL Integrated Skills 2 (PNJA Umiejętności łączone 2)

340-AS1-2PJS
winter + spring

2+2

60

PEL Vocabulary 2 (PNJA Słownictwo 2)

340-AS1-2SLO
winter

3

30

PEL Conversation 2 (PNJA Konwersacje)

340-AS1-2PKO
spring

1

15

Descriptive Grammar of the English Language – Morphology, Syntax, Semantics (Gramatyka opisowa j. ang. – morfologia, składnia, semantyka)

340-AS1-2GMS
winter + spring

3+1

45

History of the English Language I (Historia języka angielskiego I)

340-AS1-2HEL
winter

2

30

History of English Literature I (Historia literatury angielskiej) – lectures + practical classes

340-AS1-2ENL
winter + spring

2+3

30 + 60

History of American Literature I (Historia literatury amerykańskiej) – lectures + practical classes

340-AS1-2AML
spring

4

45 + 30

British Studies I (Wiedza o Wielkiej Brytanii I)

340-AS1-2BRSW
winter + spring

1+3

60

Culture and History of Great Britain – selected topics (Kultura i historia Wielkiej Brytanii – wybrane zagadnienia)

340-AS1-2ECHZ
winter

1

15

Introduction to the Culture and History of the USA (Wstęp do kultury i historii USA) – lectures + practical classes

340-AS1-2ACHW
spring

2+2

30 + 30

Learning and Teaching Languages (Uczenie się i nauczanie języków)

340-AS1-2UNJ
winter + spring

2+2

60

Current Trends in Language Education (Współczesne koncepcje kształcenia językowego)

340-AS1-2MTL
winter

1

15

Intercultural Education (Kształcenie interkulturowe)

340-AS1-2ICT
winter

2

30

 

 

 

 

YEAR 3

 

 

 

PEL Practical Grammar 3 (PNJA Gramatyka praktyczna 3)

340-AS1-3PGR
winter

1

30

PEL Academic Writing 3 (PNJA Pisanie akademickie 3)

340-AS1-3PWR
winter + spring

1+5

60

PEL Vocabulary 3 (PNJA Słownictwo 3)

340-AS1-3PSL
winter

2

30

PEL Integrated Skills 3 (PNJA Umiejętności łączone 3)

340-AS1-3PJS
winter + spring

3+4

60

Introduction to Translation Studies I (Wstęp do translatoryki I)

340-AS1-3ITT
winter

1

30

History of English Literature II (Literatura angielska)

340-AS-3SENA
winter

4

30

British Studies II (Wiedza o Wielkiej Brytanii)

340-AS-3SBRS
spring

3

30

History of American Literature II (Literatura amerykańska)

340-AS1-3SAM
spring

4

30

            American Studies II (Wiedza o USA)

340-AS1-3SAMS
winter

2

15

Research Methods in Linguistics (Metody badań językoznawczych)

340-AS1-3SRML
winter

2

15

Recent Trends in Linguistics (Najnowsze prądy w językoznawstwie)

340-AS1-3SNTL
spring

3

30

History of the English Language II (Historia języka angielskiego II)

340-AS1-3SHELs
spring

4

30

Introduction to Translation Studies II (Wstęp do translatoryki II)

340-AS1-3IT
winter

2

15

   

Courses for students participating in the Erasmus + Programme, II degree cycle (MA)

Course Title

Semester

ECTS

credits

Hrs

YEAR 1

 

 

 

PEL – Integrated Skills 1 (PZJA – Umiejętności łączone 1)

340-AS2-1PJS1
winter + spring

5+5

60

PEL – Integrated Skills 2 (PZJA – Umiejętności łączone 2)

340-AS2-1PJS2
winter + spring

5+5

60

Theories of Language Acquisition (Teorie nabywania języków)

340-AS2-1TNJ
spring

2

30

Psycholinguistics (Psycholingwistyka)

340-AS2-1WP
winter

1

15

Stylistic (Stylistyka)

340-AS2-1LC
spring

1

15

Discourse Analysis (Analiza dyskursu) – lectures + practical classes

340-AS2-1DP
winter

5

30

Intercultural Pragmatics (Pragmatyka międzykulturowa) – lectures + practical classes

340-AS2-1IP
spring

5

30

Specialization Classes: Applied Linguistics (Ćwiczenia specjalizacyjne – językoznawstwo stosowane)

340-AS2-1JCS1
winter + spring

6

60

British Cultural Studies (Brytyjskie studia kulturowe)

340-AS2-1KB
winter

2

30

Current Literary Theories (Współczesne teorie literackie)

340-AS2-1ML
spring

1

15

Great Britain as a Multicultural Society (Wielka Brytania jako społeczeństwo wielokulturowe) – lectures + practical classes

340-AS2-1GB
spring

5

15

Contemporary American Culture (Współczesna kultura amerykańska) – lectures + practical classes

340-AS2-1KL
winter

5

30

Specialization Classes: Literature-Culture Studies (Ćwiczenia specjalizacyjne – literaturoznawczo-kulturoznawcze)

340-AS2-1LCS1
winter + spring

6

60

 

 

 

 

YEAR 2

 

 

 

PEL – Academic Writing (PZJA – Pisanie akademickie)

340-AS2-2PWR
winter + spring

10

60

PEL – Integrated Skills (PZJA – Umiejętności łączone)

340-AS2-2PJS2
winter + spring

10

60

Cognitive Linguistics (Językoznawstwo kognitywne)

340-AS2-2CL
winter

3

30

Diachronic Linguistics(Językoznawstwo diachroniczne)

340-AS2-2DS
spring

1

15

Language Education – Modern Trends (Edukacja językowa – współczesne trendy)

340-AS2-2AT
winter

6

30

Specialization Classes: Applied Linguistics (Ćwiczenia specjalizacyjne – językoznawstwo stosowane)

340-AS2-2JCS1
winter + spring

3+3

60

Modern British Literature (Współczesna literatura brytyjska)

340-AS2-2LA
winter

2

30

Modern American Literature (Współczesna literatura amerykańska)

340-AS2-2AL
spring

2

30

American Culture Studies (Amerykańskie studia kulturowe)

340-AS2-2KA
winter

2

15

Analysis and Interpretation of Literary Texts (Analiza i interpretacja tekstu literackiego)

340-AS2-2DL
winter

6

30

Specialization Classes: Literature-Culture Studies (Ćwiczenia specjalizacyjne – literaturoznawczo-kulturoznawcze)

340-AS2-2LCS1
winter + spring

3+3

60

Introduction to Theories of Translation (Wstęp do teorii przekładu)

340-AT2-1TP
winter

2

30