Erasmus+

Strona główna   /  Erasmus+

POLISH STUDIES
Academic year: 2022/2023

Course Title

USOS code

Semester

Hours

ECTS credits

Retromania

340-PS1-2KON9

4

(spring)

15

1

 

Rozpoczęła się rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Stypendia w roku akademickim 2021/22 będą przyznawane na okres od 3 do 12 miesięcy.

Studenci filologii polskiej studiów I, II i III stopnia mogą aplikować o wyjazd na następujące uczelnie:

 • Velikoturnovski Universitet sv. Kiril i Metodii (Veliko Tarnovo, Bułgaria) – 2 studentów, www.uni-vt.bg
 • Università degli Studio Di Torino (Włochy), 2 studentów, www.unito.it
 • Università degli studi di Napoli (Neapol, Włochy), 3 studentów, www.unior.it
 • Daugavpils Universitāte (Łotwa), 2 studentów, www.du.lv
 • Latvijas Universitāte (Ryga, Łotwa), 1 student, www.lu.lv
 • Tallinna Ülikool (Estonia), 1 student, www.tlu.ee
 • Vytautas Magnus University (Wydział w Wilnie, Litwa), 2 studentów, www.leu.lt
 • Pesci Tudomanyegyetem (Pesc, Węgry), 2 studentów, www.pte.hu
 • Sveučilišta u Zagrebu (Chorwacja), 2 studentów, www.ffzg.hr/international
 • University of Bucharest (Rumunia), 2 studentów, https://en.unibuc.ro/
 • Univerza v Ljubljani (Słowenia), 2 studentów, http://www.ff.uni-lj.si/an/
 • SS. Cyril and Methodius University of Skopie (Macedonia Północna), 1 student, http://www.ukim.edu.mk/en_index.php
 • University of Ostrava (Czechy), 2 studentów, https://www.osu.eu/

Ponadto, studenci studiów II i III stopnia mogą aplikować o wyjazdy na uczelnie:

 • Universite Bordeaux Montaigne (Francja), 2 studentów, https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html
 • Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Rumunia), 2 studentów, http://www.uaic.ro/
 • University of Novi Sad (Serbia), 2 studentów, http://www.uns.ac.rs/index.php/en/
 • Rezekne Academy of Technologies (Łotwa), 2 studentów, https://www.rta.lv/academy

Stypendium miesięczne w roku akademickim 2020/21 wynosi: Francja, Włochy – 450 €; Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Serbia, Turcja, Węgry – 400 €. Ponadto studenci, którym przysługuje stypendium socjalne, otrzymajądodatkowo 200 € miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności również mogą wnioskować o dodatkowe stypendium (niezależnie od stypendium socjalnego).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie do 12 marca 2021r.
następujących dokumentów (na adres w.gardocki@uwb.edu.pl):

– CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej oraz dodatkowych osiągnięciach,
– Formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS),dostępnego na stronie: www.uwb.edu.pl (zakładka: Erasmus+ > Wyjazdy studentów > Studia > Formularze > Formularz zgłoszeniowy na studia),
– zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego zaliczonego roku (semestru) studiów.

Więcej informacji znaleźć można na stronach:
https://uwb.edu.pl/studia-1457
https://erasmus.org.pl

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy odbędzie się we wtorek 9 marca 2021 r. o godzinie 16.45: https://eu.bbcollab.com/guest/931e85588eff41a08e0efb12fe93429b

dr Wiktor Gardocki
Koordynator Programu Erasmus+
w.gardocki@uwb.edu.pl

Aktualne wersje dokumentów obowiązujących w ramach programu Erasmus+, jak również aktualna lista uczelni partnerskich (wyjazdy studentów i pracowników) oraz informacje dot. wyjazdów studentów na praktyki dostępne są na stronie głównej programu Erasmus+

Uczelnie partnerskie

Velikoturnovski Universitet sv. Kiril i Metodii (Bułgaria)

Sveučilišta u Zagrebu (Chorwacja)

Tallinna Ülikool (Estonia)

 Universite Bordeaux Montaigne (Francja)

University of Alicante (Hiszpania)

Vytautas Magnus University (Wydział w Wilnie),

 Latvijas Universitāte (Łotwa)

Rezekne Academy of Technologies (Łotwa)
SS. Cyril and Methodius University of Skopie Macedonia

Johannes Gutenberg University of Mainz (Niemcy)

 University of Bucharest (Rumunia)

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Rumunia)

 Univerza v Ljubljani (Słowenia)

Pesci Tudomanyegyetem (Węgry)

 Università degli Studio Di Torino (Włochy)

Università degli studi di Napoli (Włochy)

University of Ostrava (Czechy)

Stockholm University (Szwecja)

University of Novi Sad (Serbia)

University of Belgrade (Serbia)

Ruhr-Universitat Bochum (Niemcy)