Studenci i Doktoranci Niepełnosprawni

Strona główna   /  Studenci i Doktoranci Niepełnosprawni​

Pomoc materialna

Do aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub dokumentu równoważnego) należy dołączyć kwestionariusz rejestracyjny (dostępny w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych). 
 
Aktualne druki dokumentów dostępne są również w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych. 
 
 
Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 
 
Do wniosku, student powinien dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. 
 
Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych ustalana jest przez Komunikat Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na bieżący rok akademicki
 
 
Stypendium jest przyznawane nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. 
 
 
W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w trakcie trwania roku akademickiego, w celu ponownego uzyskania uprawnień do stypendium, student jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia do Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych wniosku o ponowne przyznanie stypendium wraz z aktualnym orzeczeniem wydanym przez właściwy organ.