Studia Doktoranckie

Strona główna   /  Studia Doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Marek Kochanowski, prof. UwB
(czwartek od 12.15 do 13.00. p. 147)

Sekretarz Studiów
mgr Anna Szawel
poniedziałek – piątek: 9:00-14:00 tel. +48 85 745 74 60
e-mail: 
a.szawel@uwb.edu.pl

MIEJSCA W DOMU STUDENTA 


Zasady przyznawania miejsc w domu studenta reguluje § 31 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku zgodnie, z którym pierwszeństwo w przyznaniu miejsca przysługuje studentom studiów stacjonarnych, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znaczącym stopniu utrudnia studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Terminy składania wniosku na rok akademicki 2021/2022 w systemie usosweb:
• studenci kontynuujący studia składają w systemie wniosek w terminie do 10 sierpnia 2021 r.

Szczegółowy harmonogram dostępny na stronie:
https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/miejsca-w-domu-studenta-harmonogram-czynnosci-na-rok-akademicki-2021-2022/e74804eb
telefon: 85 745 74 60
e-mail: a.szawel@uwb.edu.pl

Rozkłady zajęć

Semestr zimowy 

   Regulaminy
 

od 01.10.2017
do 01.10.2017

Terminy zjazdów

2021/2022

 Programy studiów

2017/2018

Plan studiów

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego kadencja 2020 – 2022

Przewodnicząca:
mgr Justyna Wawrzyniuk

Wiceprzewodnicząca:

mgr Alisa Borkowska

Członek Prezydium:

mgr Anna Szuchalska
 

Przedstawiciele doktorantów:

IV rok

mgr Alisa Borkowska
mgr Diana Sankowska
mgr Anna Szuchalska
mgr Justyna Wawrzyniuk

Stypendia

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Marek Kochanowski, prof. UwB
(piątek od 11.00 do 12.30. p. 147) 

Sekretarz Studiów
mgr Anna Szawel
poniedziałek – piątek: 9:00-14:00 tel. +48 85 745 74 60
e-mail: a.szawel@uwb.edu.pl

MIEJSCA W DOMU STUDENTA 


Zasady przyznawania miejsc w domu studenta reguluje § 31 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku zgodnie, z którym pierwszeństwo w przyznaniu miejsca przysługuje studentom studiów stacjonarnych, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znaczącym stopniu utrudnia studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Terminy składania wniosku na rok akademicki 2021/2022 w systemie usosweb:
• studenci kontynuujący studia składają w systemie wniosek w terminie do 10 sierpnia 2021 r.

Szczegółowy harmonogram dostępny na stronie:
https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/miejsca-w-domu-studenta-harmonogram-czynnosci-na-rok-akademicki-2021-2022/e74804eb
telefon: 85 745 74 60
e-mail: a.szawel@uwb.edu.pl

Rozkłady zajęć

Semestr zimowy IV rok

 

   Regulaminy
 

od 01.10.2017
do 01.10.2017

Terminy zjazdów 

2021/2022

 Programy studiów

2017/2018

Wydziałowa Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Filologicznego kadencja 2020 – 2022

Przewodnicząca:
mgr Justyna Wawrzyniuk

Wiceprzewodnicząca:

mgr Alisa Borkowska

Członek Prezydium:

mgr Anna Szuchalska
 

Przedstawiciele doktorantów:

IV rok

mgr Alisa Borkowska
mgr Diana Sankowska
mgr Anna Szuchalska
mgr Justyna Wawrzyniuk

Stypendia