System jakości kształcenia

Strona główna   /  System jakości kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 
 Członkowie zespołu

Dr Robert Szymula – zastępca
Dr Anna Romanik
Dr Beata Wyszyńska
Dr Katarzyna Zimnoch
Dr Edyta Wajda
Mgr Patrycja Saniewska (przedstawiciel doktorantów)
Laura Anastazja Gordzieczyk (przedstawiciel studentów)

Wydziałowe zespoły dydaktyczne

 

filologia polska: prof. dr hab. Irena Szczepankowska,
dr hab. Wioletta
Wejs-Milewska, prof. UwB,
dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB, 
dr 
hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska

neofilologia: dr Beta Wyszyńska,
mgr Edyta Sacharewicz,
dr Ewa Lewicka-Mroczek,
dr Dorota Szymaniuk,
dr Edyta Wajda,
dr Ludmiła Furman,
mgr Ewa Majewska

filologia rosyjska: dr Jolanta Chomko,
dr Joanna Dziedzic,
dr Ewa Pańkowska

przedstawiciele studentów: Ewa Bilmin,
Weronika Kozak

Wydziałowa Rada Konsultacyjna

Dr hab. Piotr Stasiewicz – przewodniczący
Dr hab. Wioletta Wejs-Milewska, prof. UwB
Dr hab. Mariusz Leś
Dr Dorota Guzowska
Dr Krzysztof Rutkowski
Dr Beata Wyszyńska
Mgr Krzysztof Andruczyk (przedstawiciel doktorantów)
Adrian Baranowski (przedstawiciel studentów)

 


Celem Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest podnoszenie jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku poprzez monitorowanie standardów akademickich, ocenę procesu kształcenia, ocenę jakości zajęć dydaktycznych, monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów a także uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów UwB.

Uczelniany Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia został wprowadzony Uchwałą nr 792 Senatu UwB w dniu 25 marca 2009 r.


Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w kolejnych latach:

Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2010-2011
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2011-2012
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2012-2013
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2013-2014
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2014-2015
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2015-2016
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2016-2017
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2017-2018
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2018-2019
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2019-2020
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2020-2021
Sprawozdanie z działania WSZiDJK w r.ak. 2021-2022


Skład Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych


Skład Wydziałowej Rady Konsultacyjnej


       Akty prawne:

·         Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

·         Uchwała nr 1023 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

·         Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia 

·         Uchwała nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia (tekst jednolity)

·         Uchwala nr 1748 Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku

·         Uchwała nr 2016 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Senatu nr 1748 Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku

·         Uchwała nr 1749 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie polityki zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku