Władze Wydziału

Strona główna   /  Władze Wydziału

Dyżur: środa 8.30 – 10.00 (pokój 82)

Badacz wyobraźni, komparatysta, eseista; profesor tytularny; twórca Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” (od 2011 roku) na Wydziale Filologicznym. Od 2016 do 2019 roku dziekan Wydziału Filologicznego UwB. W latach 2011–2023 członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Od 2017 roku członek i korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Biografią związany ze Spychowem, Szczytnem, Ełkiem i Białymstokiem. Zainteresowania badawcze: literatura XVIII – XX wieku, faustyzm i bizantynizm, polsko-wschodniosłowiańskie związki kulturowe, relacje geopolityki i literatury, Młoda Polska, dzieje Prus Wschodnich, Czesław Miłosz, poezja współczesna, kultura Żydów polskich, bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dyżur: czwartek 9.00 – 10.30 (pokój 84)

Starszy wykładowca w Zakładzie Translatoryki i Dydaktyki Języków Obcych (Kolegium Językoznawstwa) jest specjalistką w zakresie językoznawstwa stosowanego i nauczania języków obcych. Przez szereg lat współpracowała z Uniwersytetem Humanistycznym Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Była także jednym z liderów programu INSETT i brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu językoznawstwa stosowanego (w Danii, Wielkiej Brytanii i Szwecji). W pracy akademickiej prowadzi przedmioty z zakresu kształcenia glottodydaktycznego, jest autorką licznych artykułów naukowych z dziedziny językoznawstwa stosowanego oraz metodyki nauczania języków obcych. Prywatnie kocha to co robi, uwielbia swoje wnuki, ciepłe kraje zimą i Mazury latem.

Dyżur: wtorek 11:30-13:00 (pokój 84) 

Rusycysta, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Kolegium Językoznawstwa (Katedra Językoznawstwa Slawistycznego, Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej). Zainteresowania naukowe skupione wokół zagadnień związanych z dyskursem politycznym. Autor monografii, artykułów w czasopismach i rozdziałów w monografiach wieloautorskich, słownika wielojęzycznego, podręczników akademickich (we współautorstwie). Redaktor naczelny rocznika „Linguodidactica” (20 pkt.). Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego oraz seminarium licencjackie.

Dyżur: wtorek 11.00 – 12.30, środa 11.00 – 12.30 (pokój 75)

Literaturoznawczyni, kieruje Zakładem Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych. Zajmuje się literaturą polską XX w., rozpatrywaną interdyscyplinarnie pod kątem antropologii pogranicza kultur oraz problemów psychospołecznych w sytuacji wyobcowania, ze szczególnym uwzględnieniem casusu emigracji niepodległościowej po 1939 r., dokumentalistyką, publicystyką, epistolografią oraz historią radia. Opublikowała monografie: Wykorzenieni i wygnani. Rzecz o Czesławie Straszewiczu (Kraków 2003), Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy: Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palestr, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki (Kraków 2007) [Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2009], Wykluczeni – wychodźstwo, kraj. Studia z antropologii emigracji polskiej XX wieku (idee, osobowości, instytucje) (Białystok 2012) [Nagroda JM Rektora UW w konkursie Akademia, 2013], Buenos Aires-Gwatemala-Montevideo-Nowy Jork-Paryż. Listy do Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Białystok 2016); Buenos Aires-Gwatemala-Montevideo-Nowy Jork-Paryż. Listy do Jana Nowaka-Jeziorańskiego i innych, wyd. II rozszerzone (Białystok 2018); zredagowała (wespół z E. Rogalewską): Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej tom I, Białystok 2009, tom II, Białystok 2016; przygotowała do druku publicystykę radiową G. Herlinga-Grudzińskiego: G. Herling-Grudziński, Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1957-1998. Felietony i komentarze z Radia Wolna Europa 1955-1967, t. 3, pod red. W. Boleckiego (Kraków 2013), autorka licznych artykułów naukowych.

Badacz wyobraźni, komparatysta, eseista; profesor tytularny; twórca Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” (od 2011 roku) na Wydziale Filologicznym. Od 2016 do 2019 roku dziekan Wydziału Filologicznego UwB. W latach 2011–2023 członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Od 2017 roku członek i korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Biografią związany ze Spychowem, Szczytnem, Ełkiem i Białymstokiem. Zainteresowania badawcze: literatura XVIII – XX wieku, faustyzm i bizantynizm, polsko-wschodniosłowiańskie związki kulturowe, relacje geopolityki i literatury, Młoda Polska, dzieje Prus Wschodnich, Czesław Miłosz, poezja współczesna, kultura Żydów polskich, bilingwizm w Europie Środkowo-Wschodniej.

Starszy wykładowca w Zakładzie Translatoryki i Dydaktyki Języków Obcych (Kolegium Językoznawstwa) jest specjalistką w zakresie językoznawstwa stosowanego i nauczania języków obcych. Przez szereg lat współpracowała z Uniwersytetem Humanistycznym Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Była także jednym z liderów programu INSETT i brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu językoznawstwa stosowanego (w Danii, Wielkiej Brytanii i Szwecji). W pracy akademickiej prowadzi przedmioty z zakresu kształcenia glottodydaktycznego, jest autorką licznych artykułów naukowych z dziedziny językoznawstwa stosowanego oraz metodyki nauczania języków obcych. Prywatnie kocha to co robi, uwielbia swoje wnuki, ciepłe kraje zimą i Mazury latem.

Rusycysta, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Kolegium Językoznawstwa (Katedra Językoznawstwa Slawistycznego, Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej). Zainteresowania naukowe skupione wokół zagadnień związanych z dyskursem politycznym. Autor monografii, artykułów w czasopismach i rozdziałów w monografiach wieloautorskich, słownika wielojęzycznego, podręczników akademickich (we współautorstwie). Redaktor naczelny rocznika „Linguodidactica” (20 pkt.). Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka rosyjskiego oraz seminarium licencjackie.

Literaturoznawczyni, kieruje Zakładem Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych. Zajmuje się literaturą polską XX w., rozpatrywaną interdyscyplinarnie pod kątem antropologii pogranicza kultur oraz problemów psychospołecznych w sytuacji wyobcowania, ze szczególnym uwzględnieniem casusu emigracji niepodległościowej po 1939 r., dokumentalistyką, publicystyką, epistolografią oraz historią radia. Opublikowała monografie: Wykorzenieni i wygnani. Rzecz o Czesławie Straszewiczu (Kraków 2003), Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy: Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palestr, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki (Kraków 2007) [Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 2009], Wykluczeni – wychodźstwo, kraj. Studia z antropologii emigracji polskiej XX wieku (idee, osobowości, instytucje) (Białystok 2012) [Nagroda JM Rektora UW w konkursie Akademia, 2013], Buenos Aires-Gwatemala-Montevideo-Nowy Jork-Paryż. Listy do Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Białystok 2016); Buenos Aires-Gwatemala-Montevideo-Nowy Jork-Paryż. Listy do Jana Nowaka-Jeziorańskiego i innych, wyd. II rozszerzone (Białystok 2018); zredagowała (wespół z E. Rogalewską): Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej tom I, Białystok 2009, tom IIBiałystok 2016; przygotowała do druku publicystykę radiową G. Herlinga-Grudzińskiego: G. Herling-Grudziński, Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1957-1998. Felietony i komentarze z Radia Wolna Europa 1955-1967, t. 3, pod red. W. Boleckiego (Kraków 2013), autorka licznych artykułów naukowych.