Wydziałowa Rada Konsultacyjna

Strona główna   /  Wydziałowa Rada Konsultacyjna

Wydziałowa Rada Konsultacyjna

  1. Dr hab. Piotr Stasiewicz – przewodniczący

  2. Dr hab. Wioletta Wejs-Milewska, prof. UwB

  3. Dr hab. Mariusz Leś

  4. Dr Dorota Guzowska

  5. Dr Krzysztof Rutkowski

  6. Dr Beata Wyszyńska

  7. Mgr Krzysztof Andruczyk (przedstawiciel doktorantów)

  8. Natalia Brzóska (przedstawiciel studentów)