Wydziałowa Rada Konsultacyjna

Strona główna   /  Wydziałowa Rada Konsultacyjna

Wydziałowe komisje i zespoły na lata 2020-2024

     Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Marzanna Karolczuk – przewodnicząca

Dr Robert Szymula – zastępca
Dr Beata Wyszyńska

Dr Anna Romanik

Dr Katarzyna Zimnoch

Dr Edyta Wajda

Mgr Patrycja Saniewska (przedstawiciel doktorantów)

Anastazja Laura Gordziejczyk (przedstawiciel studentów)

 

     Wydziałowa Rada Konsultacyjna 

Dr hab. Piotr Stasiewicz – przewodniczący
Dr hab. Mariusz Leś
Dr Krzysztof Rutkowski
Dr Dorota Guzowska
Prof. dr hab. Wioletta Wejs-Milewska
Mgr Krzysztof Andruczyk (przedstawiciel doktorantów)
Natalia Brzóska – przedstawiciel studentów

 

Wydziałowa Komisja ds. Ewaluacji 

 

Dr Robert Szymula – przewodniczący

Dr hab. Joanna Kuć, prof. UwB – zastępca

Dr Daniel Karczewski

Dr Michał Mordań

Dr Anna Alsztyniuk

Dr Sylwia Borowska-Szerszun

Dr Wiktor Gardocki

 

Kierunkowe Zespoły Dydaktyczne

 

Moduły polonistyczne: prof. dr hab. Irena Szczepankowska, prof. dr hab. Wioletta Wejs-Milewska, dr hab. Joanna Szerszunowicz, prof. UwB,  dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska,
Moduły neofilologiczne: dr Beata Wyszyńska, mgr Edyta Sacharewicz, dr Ewa Lewicka-Mroczek, dr Dorota Szymaniuk, dr Edyta Wajda, mgr Ewa Majewska
Moduły rusycystyczne: dr Jolanta Chomko, dr Joanna Dziedzic, dr Ewa Pańkowska
Przedstawiciele studentów: 
Karolina Czerniawska

 

Wydziałowy Zespół ds. Tematów Prac Dyplomowych


Dr hab. Beata Kuryłowicz – przewodnicząca

Dr hab. Elżbieta Bogdanowicz

Dr hab. Agata Rozumko

Dr hab. Joanna Cholewa, prof. UwB

Dr hab. Andrzej Baranow, prof. UwB

Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB

Prof. dr hab. Grzegorz Moroz

Prof. dr hab. Wioletta Wejs-Milewska

Wydziałowy Zespół ds. Strategii Rozwoju

Prof. dr hab. Wioletta Wejs-Milewska – przewodnicząca

Dr hab. Mariusz Leś

Dr Sara Moroz

Dr Beata Piecychna

Dr Katarzyna Grabowska