Erasmus+

Strona główna   /  Erasmus+

Rekrutacja w programie Erasmus+ KA107 2019-2022 skierowana do pracowników UwB

Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku informuje, że od 16 grudnia 2019 r. do 07 lutego 2020 r. odbywa się rekrutacja nauczycieli akademickich i pracowników wydziałów, instytutów oraz innych jednostek UwB uczestniczących w programie Erasmus+ KA107 2019-2022 na wyjazdy do krajów partnerskich w celu:

1. prowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli (STA),
2. w celach szkoleniowych pracowników (STT). 

Adres strony Agencji Narodowej: erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

Kod Uczelni – PL BIALYST04
Erasmus Policy Statement

Aktualne wersje dokumentów obowiązujących w ramach programu Erasmus+, jak również aktualna lista uczelni partnerskich (wyjazdy studentów i pracowników) oraz informacje dot. wyjazdów studentów na praktyki dostępne są na stronie głównej programu Erasmus+